0312 344 01 96

info@proteknikisg.com

DAYANDIĞI KANUN NO TÜZÜK ADI RESMİ GAZETE TARİHİ RESMİ GAZETE NO
1475, 5690 İş Teftiş Tüzüğü 28.08.1979 16738
2690 Radyasyon Güvenliği Tüzüğü 07.09.1985 18861
506 Sosyal Sigorta Sağlık İşlemleri Tüzüğü 22.06.1972 14223
6551 Tekel Dışı Bırakılan Patlayıcı Maddelerle Av Malzemesi veya Benzerlerinin Üretimi, İthali, Taşınması, Saklanması, Depolanması, Satışı, Kullanılması, Yok Edilmesi, Denetlenmesi, Usul ve Esaslarına İlişkin Tüzük 29.09.1987 19589