0312 344 01 96

info@proteknikisg.com

DAYANDIĞI KANUN NO/MADDE TEBLİĞ ADI RESMİ GAZETE TARİHİ RESMİ GAZETE SAYISI
6331 Büyük Endüstriyel Kazalarla İlgili Hazırlanacak Güvenlik Raporu Tebliği 24.01.2015 29246
635, 1705, 132, 4703 Basınçlı Gaz Tüplerinin Dolum ve Periyodik Muayenelerinin Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: SGM-2015/2) 22.01.2015 29244
6245 Harcırah Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 39) 27.11.2014 29188
6331 Tozla Mücadele ile İlgili Uygulamalara İlişkin Tebliğ 02.10.2014 29137
644 Ahşap ve Ön Yapımlı Çelik ile Alüminyum Alaşımlı Bileşenlerden Oluşan Dış Cephe İş İskelelerine Dair Tebliğ 19.09.2014 29124
6331/7 İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ 03.05.2014 28989
6331/9 İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği 26.12.2012
Değ.18.04.2014
28509
Değ.28976
5510/11,12, 80,86,88,90 İşveren Uygulama Tebliği 01.09.2012
Değ.14.02.2014
28398
Değ.28913
6331/30 İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri ve Seçilme Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ 29.08.2013 28750
3146/12,34, KKD Yön. Kişisel Koruyucu Donanımlar Teknik Komitesinin Oluşumu ve Görevlerine Dair Tebliğ 15.08.2013 28736
6331/30 Asbest Sökümü İle İlgili Eğitim Programlarına İlişkin Tebliğ 29.06.2013 28692
-- Kişisel Koruyucu Donanımların Kategorizasyon Rehberine Dair Tebliğ 11.03.2012 28230
5510/107 Kısa Vadeli Sigorta Kolları Uygulama Tebliği 28.09.2008 27011
KHK-18/2-n Yapı İşleri İnşaat, Makine ve Elektrik Tesisatı Genel Teknik Şartnamelerine Dair Tebliğ (Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Fenni Teknik Şartnamesi) 30,06,2007 26568 Mük.
-- Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Uyumlaştırılmış Ulusal Standartlara Dair Tebliğ 06.04.2007 26485